Oceny kursów językowych - Instytut Austriacki Warszawa

„Kto się zatrzyma w drodze do doskonalenia się, ten się cofa!“

 

Powyższy cytat z wypowiedzi Philipa Rosenthala jest naszym credo i zachętą dla nas. A feedback jaki otrzymujemy od naszych kursantów jest dla nas szczególnie cenny.

 

Pod koniec każdego semestru nasi kursanci wypełniają ankietę. Jej wyniki pomagają w usuwaniu niedociągnięć w różnych obszarach naszego działania.

 

Poniżej chcemy zaprezentować Państwu wyniki ankiety z semestru letniego 2018. Najwyższą wartością punktową jest 4, oceniliśmy wyniki z 422 ankiet z 76 kursów dla osób dorosłych.

 

  • 3,79 na 4: to ogólna ocena poziomu zadowolenia uczestników kursów z zajęć
  • 3,72 na 4: tak nasi uczestnicy oceniają sposób poprawiania ich błędów językowych na zajęciach 
  • 3,94 na 4: tak oceniane jest przyjazne nastawienie lektorów do uczestników
  • 3,90 na 4: to ocena punktualności lektorów 
  • 3,79 na 4: to ocena różnorodności metod i form socjalnych w prowadzeniu zajęć
  • 3,80 na 4: to ocena korzystania na zajęciach z różnych mediów
  • 3,91 na 4: to wynik pokazujący poziom zadowolenia naszych słuchaczy z faktu stosowania na zajęciach jedynie języka niemieckiego
  • 3,80 na 4: w tak jasny i klarowny sposób przedstawiane są cele zajęć

 

A jaka jest Państwa ocena naszej pracy? Podzielcie się z nami swoimi opiniami na naszym Facebooku lub w Google.