Lektorzy niemieckiego Warszawa

Jesteśmy dumni z naszej kadry.

 

Kierowanie Państwa postępami w nauce języka niemieckiego to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dlatego też niezwykle starannie dobieramy naszą kadrę lektorską, którą tworzy solidny zespół, doskonale przygotowanych nauczycieli języka niemieckiego, których łączy: świetne wykształcenie metodyczne, ukończone studia wyższe oraz duże zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz wieloletnie doświadczenie.

 

Instytut Austriacki dba o rozwój zawodowy swoich lektorów, zapewniając im regularne szkolenia metodyczne z zakresu najnowszych praktyk nauczania języka niemieckiego. Wiedza, którą lektorzy zdobywają na organizowanych szkoleniach znajduje bezpośrednie zastosowanie na Państwa zajęciach.   

Karin Bachmann

W Österreich Institut: od 2021

Pochodzi z: Brema, Niemcy

Studia: Prawo biznesowe, Uniwersytet w Osnabrück; filozofia i historia, Uniwersytet w Bonn

Kontakt: karin.bachmann@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych

Specjalność: ÖSD; biznesowy niemiecki, terminologia prawnicza

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich, Schwierige Schüler, Buchpräsentation "Treffpunkt"

Agnieszka Grądek

W Österreich Institut: od 1999

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: agnieszka.gradek@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych

Specjalność: ÖSD

Aktualne szkolenia: 

Guido Heitkötter

W Österreich Institut: od 2016

Pochodzi z: Münster, Niemcy

Studia: filozofia, historia, politologia - Uniwersytet Münster, germanistyka i translatoryka - Wyższa Szkoła w Warszawie

Kontakt: guido.heitkoetter@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży i dorosłych, kursy firmowe

Specjalność:

Aktualne szkolenia: Deutsch in ÖsterreichDie Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT 2022, Wien)

Andrzej Hulewicz

W Österreich Institut: od 2016

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: andrzej.hulewicz@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci

Specjalność:

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich

dr Maciej Jędrzejewski

W Österreich Institut: od 2019

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski 

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: maciej.jedrzejewski@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych

Specjalność:

Aktualne szkolenia:

Halina Kołosowska

W Österreich Institut: od 1987

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: halina.kolosowska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych, .. .sprint

Specjalność: ÖSD, .. .sprint

Aktualne szkolenia: Schwierige Schüler

Eliza Kozłowska

W Österreich Institut: od 2018

Pochodzi z: Radom, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski 

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: eliza.kozlowska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych

Specjalność:

Aktualne szkolenia: Deutsch in ÖsterreichBuchpräsentation "Treffpunkt"

Małgorzata Kucharska

W Österreich Institut: od 1992

Pochodzi z: Radom, Polska

Studia: Lingwistyka Stosowana, Uniwersytet Warszawski 

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: malgorzata.kucharska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych, .. .sprint

Specjalność: .. .sprint

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich

Iwona Machowicz

W Österreich Institut: od 2022

Pochodzi z: Lublin, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Kontakt: iwona.machowicz@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych

Specjalność: kursy dla dorosłych

Aktualne szkolenia: Schwierige Schüler

Katarzyna Manowiecka

W Österreich Institut: od 1995

Pochodzi z: Piotrków Trybunalski, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski    

Kontakt: katarzyna.manowiecka@oei.org.pl

Kursy: matura, kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych

Specjalność: ÖSD, matura

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich

 

 

Sandra Meyer

W Österreich Institut: od 2014

Pochodzi z: Neubrandenburg, Niemcy

Studia: Germanistyka, Historia, Niemiecki jako język obcy, Uniwersytet Greifswald 

Kontakt: sandra.meyer@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych, kurs młodzieżowe

Specjalność: ÖSD

Aktualne szkolenia: 

Barbara Miszczak

W Österreich Institut: od 1995

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet im. Ludwiga Maximiliana w Monachium  

Kontakt: barbara.miszczak@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych, kursy dla firm, trening indywidualny

Specjalność: ÖSD

Aktualne szkolenia: 

Małgorzata Multańska

W Österreich Institut: od 2016

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: malgorzata.multanska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży i dorosłych, kursy firmowe

Specjalność: 

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich, Schwierige Schüler, Die Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT 2022, Wien)

Emilia Pozorska

W Österreich Institut: od 2022

Pochodzi z: Poznań, Polska

Studia: Lingwistyka stosowana, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: emilia.pozorska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci/młodzieży i dorosłych

Specjalność: 

Aktualne szkolenia: Unterricht mit Kindern

Małgorzata Przybylik-Kucharska

W Österreich Institut: od 2014

Pochodzi z: Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: malgorzata.przybylik@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci i do dorosłych

Specjalność:

Aktualne szkolenia: Unterricht mit KindernDie Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT 2022, Wien)

Katarzyna Rączka

W Österreich Institut: od 2005

Pochodzi z: Chełm, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: katarzyna.raczka@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci i młodzieży, kursy dla dorosłych, .. . sprint

Specjalność: ÖSD, .. . sprint, kursy dla dzieci i młodzieży

Aktualne szkolenia: Unterricht mit Kindern

Katharina Riedl

W Österreich Institut: od 2015

Pochodzi z: Wolfsberg, Austria

Studia: Slawistyka i Germanistyka, Uniwersytet Wiedeński

Kontakt: katharina.riedl@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci i młodzieży, kursy dla dorosłych

Specjalność:

Aktualne szkolenia: Deutsch in ÖsterreichBuchpräsentation "Treffpunkt"

Witold Roik

W Österreich Institut: od 1999

Pochodzi z: Tarnów, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: witold.roik@oei.org.pl

Kursy: matura, kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych, kursy dla firm

Specjalność: matura, ÖSD, kursy dla młodzieży

Aktualne szkolenia: Schwierige SchülerBuchpräsentation "Treffpunkt"

Irmina Sieczkowska

W Österreich Institut: od 2022

Pochodzi z: Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Studia: Lingwistyka stosowana, Uniwersytet Warszawski; studia podyplomowe w zakresie przekładu prawniczego i sądowego, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 

Kontakt: irmina.sieczkowska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dzieci i młodzieży

Specjalność: kursy dla dzieci i młodzieży, kursy dla dorosłych

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich, Schwierige Schüler

Małgorzata Szydłowska

W Österreich Institut: od 2002

Pochodzi z: Warszawa, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: malgorzata.szydlowska@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych, kursy dla firm

Specjalność: ÖSD, kursy dla młodzieży

Aktualne szkolenia: Schwierige Schüler

 

 

Wanda Wiktorowicz

W Österreich Institut: od 1992

Pochodzi z: Jarocin, Polska

Studia: Germanistyka, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: wanda.wiktorowicz@oei.org.pl

Kursy: kursy dla dorosłych, konwersacje

Specjalność: ÖSD, Lerncoach, szkolenia metodyczne

Aktualne szkolenia: Schwierige Schüler

Roxy Zehetbauer

W Österreich Institut: od 2020

Pochodzi z: Lwów, Ukraina

Studia: Translatoryka (niemiecki i angielski) oraz DaF, Lwowski Uniwersytet Narodowy; 

pobyty naukowe: Uniwersytet Erlangen-Norymberga, Uniwersytet Humboldta Berlin, Uniwersytet Jena

Certyfikaty: Certyfikat językowy na poziomie C2

Kontakt: roxi.st-zehetbauer@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych

Specjalność: 

Aktualne szkolenia: Deutsch in ÖsterreichDie Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT 2022, Wien)

Wolfgang Zehetbauer

W Österreich Institut: od 2015

Pochodzi z: Wiedeń, Austria

Studia: Germanistyka,  Historia, Polonistyka,  Uniwersytet Wiedeński

Kontakt: wolfgang.zehetbauer@oei.org.pl

Kursy: kursy dla młodzieży, kursy dla dorosłych, konwersacje

Specjalność: 

Aktualne szkolenia: Deutsch in Österreich