Egzaminy ÖSD dla szkół

Jeżeli istnieje taka potrzeba, Instytut Austriacki z przyjemnością przeprowadzi egzaminy ÖSD dla Państwa szkoły/klasy w dogodnym i wspólnie uzgodnionym terminie. Warunkiem jest w tym przypadku zgłoszenie na egzamin co najmniej 15 kandydatów.

Co należy uczynić, aby zorganizować egzamin dla Państwa klasy/szkoły?

 

Przed egzaminem:

1. zgłosić się do biura kursów i ustalić dogodny dla Państwa termin egzaminu,

2. dostarczyć - najpóźniej do 4 tygodni przed egzaminem - faksem lub mailem listę kandydatów wraz z ich datami  i miejscem urodzenia,

3. dostarczyć - najpóźniej do 2 tygodni przed egzaminem - kopie dokumentów tożsamości kandydatów np. legitymacji szkolnych,

4. ustalić termin przelewu za całą grupę na konto Instytutu Austriackiego - najpóźniej do 2 tygodni przed ustalonym terminem egzaminu

 

Po egzaminie:

1. odebrać informacje o wynikach egzaminu  -  w terminie do 2 tygodni od daty egzaminu (w gestii osoby zgłaszającej grupę);

2. odebrać certyfikaty - po upływie 5 tygodni od daty egzaminu (w gestii osoby zgłaszającej grupę).

 

Obowiązują ceny jak dla słuchaczy kursów w Österreich Institut.

Bliższych informacji udziela sekretariat.