Partnerzy

Instytut Austriacki to sprawdzony Partner (Österreich Institut GmbH)!

To między innymi dzięki współpracy z naszymi partnerami Instytut Austriacki może oferować intensywne kursy języka niemieckiego na najwyższym poziomie!

 

Instytuty Austriackie działają w 9 miastach Europy organizując liczne imprezy, interesujące konkursy i projekty dotyczące zagadnień związanych z językiem niemieckim i z Austrią.

 

Nasza działalność opiera się jednocześnie na ścisłej współpracy zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi. 

Instytucje wspomagające

Praca Instytutu Austriackiego / Österreich Institut GmbH wspierana jest poprzez instytucje publiczne i państwowe.

Sponsorzy

Liczni sponsorzy i partnerzy gospodarczy oraz społeczni wspierają działalność Instytutów Austriackich w Europie Centralnej i Wschodniej.

Partnerzy

Instytuty Austriackie współpracują z krajowymi i zagranicznymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi.

Placówki Austriackie

Wspólnie z przedstawicielstwami austriackimi pracujemy nad rozpowszechnianiem kultury austriackiej oraz nad pozytywnym wizerunkiem kraju.