Warunki uczestnictwa

Warunki płatności:

 • Każdy z naszych Klientów podpisuje umowę z Instytutem Austriackim.

 • Opłatę za kurs niemieckiego należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć. Płatność można uregulować za pomocą przelewu lub karty płatniczej. Jeżeli w opisie danego kursu nie ma innej informacji, to nie obejmuje ona ceny podręczników. 

 • Opłatę za kurs można uiścić w dwóch ratach. Płatności pierwszej raty (60% ceny kursu + 10% ceny kursu) należy uregulować jeszcze przed rozpoczęciem kursu, natomiast drugą ratę (40%) należy uregulować do połowy kursu. Przed dokonaniem płatności zawsze zostaje podpisana umowa ratalna. 

 • W przypadku niezgłoszenia się na kurs odpowiedniej ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo podniesienia opłaty za kurs lub zredukowania godzin lekcyjnych.

 • W przypadku gdy kurs nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą ilość chętnych, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej sumy.

 • Rabaty nie są kumulowane.

Liczebność grup:

 • . ..sprint: 3-6 osób

 • EBC*L: 3-10 osób

 • Konwersacje: 6-9 osób

 • Kursy specjalistyczne: 6-9 osób

 • Kursy standardowe dla dorosłych: 7-10 osób

 • Kursy intensywne dla dorosłych: 6-10 osób

 • Kursy Happy Hour: 8-12 osób

 • Kursy w minigrupach: 4-8 osób

 • Kursy standardowe dla młodzieży oraz Vorkursy: 6-12 osób

 • Kursy dla dzieci: 7-10 osób

Rabaty:

Aktualne rabaty na kursy dostępne w sekretariacie.

Zwrot opłat za kurs:

Opłaty za kurs zwracane są po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 300  PLN oraz opłat częściowych za kurs (tj. za zajęcia, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji w biurze kursów).

Dane do przelewu:

Opłata na rzecz Österreich Institut Polska Sp. z o.o. :

Adres:  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Numer konta: 22 1140 1010 0000 2858 6200 1001

Nazwa banku: mBank S.A.

Egzaminy ÖSD:

Zgłoszenia na egzaminy z języka niemieckiego przyjmowane są do 4 tygodni przed terminem egzaminu. Opłaty należy uregulować najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem. Brak wpłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. 

Rezygnacja z przystąpienia do ÖSD:

Zgłoszenie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka niemieckiego możliwe jest najpóźniej do 2 tygodni przed terminem egzaminu. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot opłaty za egzamin. Jeżeli Kandydat nie przystąpi do egzaminu bez zgłoszenia swojej rezygnacji w ustalonym terminie, obowiązuje go uiszczenie należnej opłaty za egzamin. 

Zasady korzystania z rezerwacji online:

Tutaj znajdziecie Państwo zasady korzystania z usługi online.

Wzór umowy:

Tutaj znajdziecie Państwo wzór umowy.